Opći uvjeti poslovanja i korištenja

posljednje promjene: 31. prosinac 2022.

Homo Prudentior, vl. Marija Obuljen
OIB: 92517299478
Siget 21 F
10000 Zagreb

Homo Prudentior j.d.o.o.
OIB: 69281178780
Petračićeva 6
10000 Zagreb

Korištenje

Korištenjem Internet stranica www.linguafranca.hr  i svih njenih poddomena svaki posjetitelj i kupac obvezuje se poštivati sljedeća pravila i uvjete. Korištenjem Internet stranica Centra za strane jezike Lingua Franca ( u daljnjem tekstu Lingua Franca) smatra se da je svaki posjetitelj i kupac upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. U slučaju da posjetitelj ili kupac ima manje od 18 godina ili ako se ne slaže s ovdje navedenim uvjetima, molimo da se suzdrži od korištenja ove Internetske stranice i kupnje usluga.

Lingua Franca zadržava pravo izmijene ili ukidanja bilo kojeg segmenta poslovanja, vremena dostupnosti, sadržaja i ponude objavljene na navedenim Internet stranicama.

Lingua Franca zadržava pravo izmijene ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Lingua Franca platforme za online učenje na stranici https://edu.linguafranca.hr/ i ugovore sklopljene nakon dana promjene Općih uvjeta.

Sklapanje ugovora

Ugovor o provođenju edukacije smatra se sklopljenim uplatom prema ponudi. Svi Opći uvjeti navedeni u ovom dokumentu smatraju se prihvaćenim u trenutku sklapanja ugovora.
U slučaju da se kupac programa ne slaže s ovdje navedenim uvjetima molimo da se suzdrži korištenja usluga koje nudi Lingua Franca.

Uvjeti kupnje

Ovdje navedenim uvjetima se utvrđuje postupak naručivanja, cijena proizvoda ili usluga, način plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda i usluga koji su ponuđeni na Lingua Franca web stranici.

Kupac je posjetitelj ovih stranica koji
– po spremanju odabranog programa u košaricu zatraži ponudu, dobivenu ponudu prihvati i izvrši plaćanje iznosa navedenog u ponudi

– za traženi program pošalje upit, dobivenu ponudu prihvati i izvrši plaćanje iznosa navedenog u ponudi

– ispuni upisnicu za traženi program, dobivenu ponudu prihvati i izvrši plaćanje iznosa navedenog u ponudi

Po uplati kupac će pute e-maila u roku od 5 radnih dana dobiti podatke potrebne za korištenje platforme za učenje odnosno dobiti će korisničko ime i lozinku.

Sve cijene na  Lingua Franca web stranici izražene su u eurima, s PDV-om i u kunama prema utvrđenom fiksnom tečaju sukladno uredbi Vijeća (EU) 2022/1028 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) BR. 2866/98 (1 euro = 7,53450 kuna).

Registracija

Kupac koji se želi registrirati na Lingua Franca platformu za učenje na stranici https://edu.linguafranca.hr/ mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Lingua Franca ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Kupac nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. U slučaju promjene osobnih podataka, kupac je dužan odmah ažurirati svoj korisnički račun kako bi prodavatelj bio obaviješten o nastalim promjenama.

Cijena i plaćanje

Cijene proizvoda izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV.

Nakon 01.01.2023. godine, konverzija iz kune u euro izvršit će se prema utvrđenom fiksnom tečaju sukladno uredbi Vijeća (EU) 2022/1028 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) BR. 2866/98 (1 euro = 7,53450 kuna). Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema tečaju koji se razlikuje od fiksnog tečaja konverzije neće biti dopušteno.

Naručeni proizvodi ili usluge mogu se platiti isključivo putem uplate na transakcijski račun čiji IBAN je naveden u ponudi.

Isporuka proizvoda ili usluga

Nakon uredno provedene kupnje na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naveo prilikom registracije doći će poruka s korisničkim imenom i lozinkom za pristup programu.

Obaveze ponuđača

Lingua Franca se obvezuje

  • kupcu ustupiti pristup programu za vrijeme trajanja licence
  • u slučaju postojanja nastave uživo, istu održati pravovremeno i kvalitetno
  • Kupcu po ispunjenju njegovih obaveza izdati pripadajući certifikat
  • u slučaju otkazivanja pojedinačnog termina nastave, o tome pravovremeno obavijestiti polaznike i organizirati nadoknadu u terminu koji je pogodan

Obaveze Kupca

Kupac se obvezuje

  • slijediti plan, dinamiku i rok završetka odabranog programa
  • u slučaju postojanja nastave u stvarnom vremenu (online ili uživo) , prisustvovati nastavi u udijelu od najmanje 60%
  • položiti završni ispit

U slučaju da se na nastavi u dogovoreno vrijeme ne pojavi nijedan programa, nastava se smatra održanom.

Jednostran raskid ugovora ili povrat

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)  potrošač nema pravo  jednostrano raskinuti ugovor ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac ima pravo bez izričitog razloga jednostrano raskinuti ugovor u periodu od 21 kalendarskog dana od dana sklapanja ugovora.

Reklamacija proizvoda ili usluga

Prigovor radi eventualnog nedostatka proizvoda ili usluge kupci mogu podnijeti pisanim putem odnosno elektroničkom poštom na adresu info@linguafranca.hr

Trajanje licence i pravo na licencu

Kupljeni proizvod odnosno usluga korisniku je dostupan 365 dana. Program je kupcu dostupan od dana kupnje, odnosno od dana dobivanja pristupa proizvodu tj. usluzi, ukoliko nije drukčije navedeno u posebnoj ponudi. Nakon proteka roka od 365 dana (ili iznimnog roka navedenog u dobivenoj Ponudi) korisnik gubi pravo pristupa programu ne uzimajući u obzir stupanj završenosti programa.

Pravo na korištenje licence nije prenosivo. Kupac nema pravo na treće osobe prenositi pristup edukacijskoj platformi i njenim sadržajima.

Vanjske usluge

Usluge koje pruža Lingua Franca web stranica edu.linguafranca.hr ne uključuju troškove koje kupac snosi koristeći se računalnom opremom i uslugama za pristup prodavateljevim stranicama. Lingua Franca ne odgovora za troškove prijenosa podataka, telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći posjetom ili kupnjom na web stranici https://edu.linguafranca.hr/.

Također kupac je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, hardvera, softvera i druge opreme koja je potrebna za pristup i korištenje ove Internet stranice kao i za sve s tim povezane troškove.

Nadalje, Lingua Franca nije odgovorna za bilo koje oštećenje opreme Kupca koje može nastati kao posljedica korištenja ove Internet stranice.

Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Lingua Franca i Kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće spor će riješiti nadležan sud u Zagrebu.

Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj Lingua Franca platforme za učenje koji se nalazi na stranici https://edu.linguafranca.hr/ je intelektualno vlasništvo Lingue France ili sadržaj za čije korištenje je Lingua Franca dobila ovlaštenu licencu. Za svaku komercijalnu uporabu sadržaja koji se nalazi na stranici https://edu.linguafranca.hr/ morate prethodno kontaktirati Linguu Francu na info@linguafranca.hr

Kupac nije ovlašten umnožavati, izvoditi, koristiti audio i/ili video materijal, prodavati, preprodavati ili u komercijalne ili druge svrhe upotrebljavati proizvode ili usluge prodavatelja niti bilo koji dio tih proizvoda ili usluga. U slučaju kršenja navedenih odredbi kupac će izgubiti pristup daljnjem korištenju programa, a Lingua Franca će postupati u skladu sa Zakonom o naknadama u području intelektualnog vlasništva i Zakonom o autorskom pravu i srodinim pravima.

Ako Kupac svoje pravo na korištenje edukacijske platforme Lingua Franca bespravno prenese na treću osobu, a treća osoba prekrši Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva i Zakon o autorskom pravu i srodinim pravima, odgovornost za kršenje istih preuzet će i Kupac i treća osoba.

Dostupnost

Lingua Franca nastoji dati najbolju moguću ponudu proizvoda ili usluga, ali ne može jamčiti da će proizvodi ili usluge na https://edu.linguafranca.hr/ odgovarati potrebama kupaca. Također, Lingua Franca ne može garantirati da će proizvod ili usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške ljubazno molimo kupce da je prijave na info@linguafranca.hr kako bi navedena greška mogla u što je moguće kraćem roku otklonjena. Nadalje, pristup Lingua Franca stranici https://edu.linguafranca.hr/ može ponekad biti onemogućen zbog radova kao i održavanja ili uvođenja novog sadržaja, a sve u svrhu podizanja kvalitete programa.